STAP 1 VAN 3: Identificatie

Beste ouders

Met dit formulier kan u uw kind(eren) inschrijven voor de komende vakantieperiode.

In deze eerste stap vragen we u het kindnummer op te geven voor het kind dat u wil in- of uitschrijven, samen met uw e-mailadres.

Het kindnummer vindt u op elke factuur die u van ons krijgt. Aan de hand van uw e-mailadres kunnen wij lopende inschrijvingen van uw kind terugvinden. Deze kan u desgewenst inkijken of annuleren. 

Let erop dat u de 3 stappen doorloopt voor elk van uw kinderen, en voor elke opvangperiode.

(*) Voorwaarden voor annuleringen:

  • Kostenloos annuleren kan enkel tijdens de inschrijfperiode die loopt tot 2 weken voor elke vakantie.
  • Na het verlopen van de kostenloze annuleringsperiode, zullen de ingeschreven dagen ook effectief aangerekend worden